Tuyển tập “Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế”
08/05/02018 15:18

LỜI GIỚI THIỆU

Đồng chí Đào Xuân Sâm là nhà giáo – nhà khoa học đã có 50 năm tuổi nghề. Từ năm 1950 đã giảng dạy chính trị tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam. Năm 1961 tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kinh tế công nghiệp. Trong 40 năm liên tục từ 1961 đến nay, làm nghiên cứu, giảng dạy với cương vị trưởng khoa hoặc bộ môn kinh tế trong nhiều trường đại học công, trường Đảng, đại học dân lập. Cũng trong 40 năm ấy, đã liên tục được cơ quan của Trung ương Đảng và Nhà nước sử dụng làm nghiên cứu tư vấn. Hiện nay là thành viên của Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
Tại khoa Quản lý kinh tế, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí đã giữ chức vụ: Phó trưởng khoa từ năm 1977, trưởng khoa từ 1981 đến 1990, Chủ tịch Hội đồng khoa học từ 1981 đến 1994, cộng tác viên từ 1994 đến nay.
Trên 20 năm gắn bó với Khoa Quản lý kinh tế là thời kỳ đồng chí có hoạt động khoa học và tư vấn sôi nổi nhất, đã công bố trên 100 bài và sách nghiên cứu. Đặc điểm chung và nổi bật của những bài và sách nghiên cứu đó là đề cập khía cạnh đổi mới tư duy, chủ yếu là tư duy kinh tế. Từ đó đã có đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Nhiều bài và sách nghiên cứu của đồng chí được đông đảo đồng nghiệp, học viên và người làm công tác quan tâm tìm đọc tham khảo. Năm 1992, đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được Học viện chứng nhận đạt thành tích khoa học loại xuất sắc trong giai đoạn 1986 – 1991.
Tuyển tập “Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế” gồm 35 bài đã được công bố trong 20 năm vừa qua là một tư liệu tham khảo bổ ích với người nghiên cứu giảng dạy, học viên, nghiên cứu sinh cũng như người làm công tác thực tế trong lĩnh vực kinh tế.
Xem toàn bộ tại đây.