Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam

26/04/2018 20:11

Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (VIDERI) bao gồm Hội đồng Khoa học, Ban lãnh đạo Viện và Chủ nhiệm các chường trình, đề tài khoa học và dự án triển khai

Banner VIDERI

Liên kết website

Quảng cáo

Viện nghiên cứu phát triển Việt Nam
Hội khoa học kinh tế việt nam
Thời báo kinh tế Việt Nam
TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Back to Top