CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

26/04/2018 20:18

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam

26/04/2018 20:11

Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (VIDERI) bao gồm Hội đồng Khoa học, Ban lãnh đạo Viện và Chủ nhiệm các chường trình, đề tài khoa học và dự án triển khai

Chính thức ra mắt Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam

26/04/2018 11:06

Sáng ngày 12/10/2016, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, với sự chứng kiến của hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu và báo giới ở trung ương và Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (VIDERI) đã chính thức ra mắt.

Back to Top