VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THAM GIA NGHIÊN CỨU KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

09/01/2023 09:51

Thực hiện của trương hiện đại hóa công tác quản lý, từ mấy năm nay, tại Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã thành lập Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặt trong cơ cấu của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, trực tiếp do TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập VPCP, phụ trách Trung tâm. TS Nguyễn Quang Tùng cũng là ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Analysis of inter-country trade flows based on input - output model between Vietnam - EU - China and the United States

24/08/2021 22:19

Abstract: In recent years, the balance of trade in goods (Goods) of Vietnam has always been in surplus after many years, the balance is always in deficit. Many comments were thrilled for that achievement? The study attempts to estimate how the trade flows between the four countries induce to output, value added of each country?

Back to Top