Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế của NCS Đàm Thị Hiền

26/04/2018 13:49

Chiều ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển cho NCS Đàm Thị Hiền với đề tài: "Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030” của NCS Đào Thanh Hương

26/04/2018 13:45

Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển cho NCS Đào Thanh Hương với đề tài: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030”.

Back to Top