Thư mời tham dự hội thảo FAEA-45 tại Hà Nội.
23/11/02022 10:49

Kính gửi các Hội khoa học Kinh tê tỉnh/thành phố và các Chi hội, Trung tâm, Viện, Trường.

Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Hội VEA là thành viên của Liên đoàn các Hội Kinh tế Đông Nam Á (tiếng Anh Federation of ASEAN Economic Associarion, viết tắt là Liên đoàn FAEA). Hằng năm Liên đoàn tổ chức các Hội thảo khoa học Hội thảo và Hội nghị FAEA được tổ chức luân phiên tại các nước. Việt Nam đã là nước chủ nhà của FAEA các năm 2002, 2008 và 2015.

Năm nay, Liên đoàn FAEA tổ chức hội thảo FAEA-45 tại Hà Nội trong hai ngày 25-26/11/2022 với chủ đề Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế có những biến động lớn” tại Trung tâm Hộ i nghị  quốc tế   ICC, só 35 Hùng Vương ,  Ba Đình, Hà Nội. Đây là chủ đề nóng đã được các Hội Kinh tế FAEA nhất trí lựa chọn.