Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
26/09/02022 10:22

Ngày 24/9, tại Trụ sở Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ...

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tham gia cuộc họp có 40/50 ủy viên Ban Chấp hành (trực tiếp 15, trực tuyến 25) và 15 vị khách mời từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Giám đốc Công ty TGT Trần Gia Thế, tư vấn chuyển đổi Trường và TS Vũ Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Hội nghị đã nghe GS-TSKH Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động giữa hai Hội nghị 1 và 2 theo 6 nhiệm vụ của Hội và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới từ Hội nghị 2 đến Hội nghị 3 của Ban Chấp hành.

PGS-TS Bùi Tất Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đọc báo cáo về các Quy chế của Hội theo Điều lệ Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/2/2022.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận với ý kiến trực tiếp của tất cả các ủy viên Ban Chấp hành tham dự Hội nghị và của một số đại biểu tham gia trực tuyến. Các ủy viên Ban Chấp hành đã làm sâu sắc thêm nội dung báo cáo, bổ sung ý kiến đa dạng.

Về công tác tổ chức và hội viên, hội nghị nhất trí bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ là TS Nguyễn Đình Cung và TS Dương Đình Giám, và bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành là TGĐ KTS Trần Huy Ánh, PGS-TS Vũ Cương, TS Đào Đăng Kiên; PGS-TS Đinh Văn Nhã và PGS-TS Hà Đức Trụ. Hội nghị nhất trí việc phát thẻ Hội viên.

Hội nghị nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế. Sắp tới đây, ngày 25-26/11/2022, sẽ diễn ra Hội nghị FAEA-45 tại Hà Nội do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đăng cai và chủ trì. Hội nghị hoan nghênh việc đổi mới trong tổ chức hội thảo quốc tế dưới hình thức diễn đàn, tăng cường sự tham gia của Văn phòng Hội với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Hội.

Hội nghị nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác báo chí, tuyên truyền và xuất bản, công bố các nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện của Hội.

Hội nghị cũng nhất trí đẩy nhanh chuyển đổi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Chính phủ, cũng như kiện toàn Khu Liên hợp Khoa học đào tạo của Hội tại Thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Hội nghị nhất trí thông qua cơ bản nội dung các dự thảo Nghị quyết do Ban Thường vụ trình Hội nghị, và giao Ban Thường vụ chỉnh sửa các dự thảo Nghị quyết, gửi toàn văn các Nghị quyết đã hoàn thiện để lấy ý kiến của toàn thể ủy viên Ban Chấp hành vào tuần tới. 

​Theo Vneconomy.vn