VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THAM GIA NGHIÊN CỨU KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
09/01/02023 09:51

Thực hiện của trương hiện đại hóa công tác quản lý, từ mấy năm nay, tại Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã thành lập Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặt trong cơ cấu của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, trực tiếp do TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập VPCP, phụ trách Trung tâm. TS Nguyễn Quang Tùng cũng là ủy vuieen Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện công tác của Trung tâm này và hiện đại hóa của cả hệ thống hành chính Nhà nước, cơ quan Viện trợ quốc tế Hoa Kỳ USAID đã có một dự án góp phần hỗ trợ công tác này. Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam đã có ba nhà khoa học của Viện tham gia dự án, đó là GS Nguyễn Quang Thái, TS Vũ Tuấn Anh và PGS-TS Vũ Cương
Ngày 05/01/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICC tại 11 Lê Hồng Phong đã diễn ra cuộc tham vấn xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trung ương, ngành, địa phương trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Cuộc Hội thảo do Ông Cục trưởng Cục  Kiểm soát thủ tục hành chính và dại diện USAID đến dự và khai mạc. Về phía VIDERI có GS Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng và TS Vũ Tuấn Anh Viện Phó dự và tham gia cuộc tham vấn. Báo cáo buổi sáng về Khung chỉ đạo điều hành do GS Nguyễn Quang Thái trình bày và buổi chiều về kinh nghiệm quốc tế liên quan cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do TS Vũ Tuấn Anh trình bày.

Hai đại biểu của VIDERI tham luận tại Hội thảo và đoàn chủ tọa

Buổi tham vấn có 80 đại biểu từ các tỉnh thành và các bộ ngành, trình bày ý kiến về kinh nghiệm bước đầu xây dựng hệ thống thông tin quản trị trên nền tảng số (chủ yếu là từ tháng, quý, năm; còn điều hành ngắn hạn hơn một tháng mới là ý đồ thiết kế những chưa ứng dụng thực:
(i) Bộ Tài chính; Bộ KH và ĐT (Tổng Cục Thống kê); Bộ NN-PTNT; Bộ Y tế
(ii) Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước.
Cuộc tham vấn cũng được nghe ý kiến của GS Nguyễn Ngọc Anh thuộc Nhóm Sáng kiến Việt Nam từ Hoa Kỳ trực tuyến tham luận, góp ý kiến.
Các đại biểu tham dự đều nhất trí với ý kiến của Cục trưởng Cục Kiểm tra  thủ tục hành chính của VPCP rằng đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, nên cần làm và rút kinh nghiệm dần.


GS Nguyễn Quang Thái trình bày báo cáo của Nhóm Nghiên cứu VIDERI

 

THAM VẤN XÂY DỰNG KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Thời gian: 8:00 – 17:00, Ngày 05 tháng 01 năm 2023,
Địa điểm: Hội trường VIP – Tầng 2, Trung tâm hội nghị Quốc tế